EVR (ELVIS2) eelinfo

2020 aasta suvel võetakse kasutusele uus e-veoselehe register "EVR" (ELVIS2), ELVIS ja mELVIS veebiteenused kaovad käibelt 2020 aasta jooksul - kõiki ELVISega liitunud ettevõtteid teavitatakse aegsasti edasistest vajalikest sammudest teenuste omaniku (EMPL) poolt

Miks EVR ELVISe välja vahetab?

Eesmärgiks on varasema e-veoselehe ELVIS süsteemi viimine uuele tehnoloogilisele platvormile, mis võrreldes olemasoleva infosüsteemiga võtaks arvesse ajas suurenenud mahtusid, olemasolevast süsteemist saadud kogemusi ning suurendaks teenusekvaliteeti e-veoselehtede kasutamisel.

EVR projekti raames arendati välja uus infosüsteem EVR ehk e-veoselehe register, mis sisaldab järgmiseid osasid:

ÜKS SUURIMAID ERINEVUSI VÕRRELDES TÄNASEGA ON SEE, ET EVR-il on küll loodud kasutajaliides, kuid selle kaudu on planeeritud ainult administreerivad tegevused iga ettevõtte esindajale (nt ligipääsuvõtmete genereerimine, veoselehtede aruannete koostamine jne).  Täna EVR-is eraldi veoselehte loomiseks ja muudeks sellega seotud tegevusteks veebikeskkonda arendatud ei ole (nagu on ELVIS1-s veebileht veoseleht.ee).

Ajakava ja edasised etapid

EVR on planeeritud lansseerida 2020 kevadel

EMPL korraldab EVR teenuse käivitamisel kaks infopäeva (üks Tartus ja teine Tallinnas). Kutsed saadetakse kõigile täna ELVIS-ega liitunud ettevõtetele (kutse saadetakse ELVIS süsteemis olevale kontaktmeilile). Lisaks koostatakse väike ülevaatlik infomaterjal, mis edastatakse kõikidele tänastele süsteemi kasutajatele ning avaldatakse veoseleht.ee lehel.

Infopäeva, infolehe ning programmi lansseerimise eelduseks on projekti juhtrühma poolsed sisulised otsused, mis puudutavad muuhulgas uue süsteemi haldust, jätkuarendust jne.

Sujuvaks üleminekuks jääb ELVIS1 paralleelselt EVR-iga toimima vähemalt 2020 sügiseni või kuniks kõik kasutajad on uuele süsteemile üle kolinud. Seejuures veoselehtede andmed liiguvad ELVIS1-st EVR-i kuid mitte vastupidi.

EMPL-il on plaanis arendada ka veebipõhine kasutajaliides, mis kataks e-veoselehe baasfunktsionaalsused, kuid selle valmimise aeg ei ole veel teada.

Mida saab juba täna teha?

  1. Kui oled ELVIS süsteemiga täna liidestunud – see tähendab, et teed ELVIS süsteemi päringuid läbi API ehk rakendusliidese. Siis on sul juba praegu võimalik oma süsteemid EVR-le üleminekuks valmis seada. API-ga liidestumiseks vajaliku dokumentatsiooni leiab https://evr-test.veoseleht.ee/doc-ee.html. Soovitame see info edastada teie poolt kasutatava süsteemi arendajale, siis nad peaksid teadma, mida edasi teha.
  2. Kui kasutad täna ELVIS süsteemi läbi veebikeskkonna veoseleht.ee. Siis on sinu jaoks üks võimalus jätkata EVR-i kasutamist läbi kolmandate osapoolte veebipõhiste veoselehtede haldamise platvormide. Selliseid kolmanda osapoole platvorme pakuvad näiteks sellised ettevõtted nagu Deskis OÜ (http://www.deskis.ee/langihaldus/index.html) ja Thorgate OÜ (https://vaheladu.eu/et/). Täpsemat infot kolmanda osapoole platvormide kohta saad otse teenusepakkujatelt.

 

* Kui sul on küsimusi või kommentaare, siis palun võta ühendust antud aadressidel:

EVR rakenduse omaniku (EMPL) üldkontakt: info@empl.ee
EVR tugi (liidestamisega seotud küsimuste korral) - Atea AS; telefon +372 685 2450; e-post: veoseleht@atea.ee