Korduma kippuvad küsimused

"Domeen on määramata" viga tekib juhul, kui te ei ole sisselogimisel asutust valinud: veebirakendusse sisenemisel tuleb valida "Eraisik" või asutus, mille alt tegutseda soovite, vajutades hiirega õige rea peale

kkk1.png

Selle veateate põhjuseks on, et kasutajaga seotud ettevõte pole ELVISes aktiivseks märgitud:

 • juhul kui te pole veel liitumislepingut sõlminud, järgige palun antud juhendit
 • kui te ettevõttel on esinenud arve tasumisel pikaajaline viide, ent teie andmetel on nüüdseks võlgnevus tasutud, siis palun saatke murekirjeldus e-maili teel aadressile veoseleht@atea.ee

Arve "E-veoselehe süsteemi ELVIS kasutamise" eest edastatakse juhul, kui:

 1. teie ettevõte on liitunud ELVIS (veoseleht.ee) süsteemiga: juhul, kui Teie ettevõtte juhatus on muutunud või Teil puudub ülevaade ELVISega seotud lepingulistest kohustustest, siis soovi korral väljastame Teile digiallkirjastatud liitumislepingu koopia uuesti
 2. ning lisaks on Teie ettevõte märgitud vähemalt ühele möödunud kuu jooksul sihtkohta jõudnud veoslehele saajaks: veoselehe saajale maksab iga saadud veoseleht 0,50€+KM, lisaks kehtib veoselehe saajale kuutasu 7€+KM (vaid nende kuude eest, mil veoselehti on saadud)

Arve saamiseks ei ole teil (kui metsamaterjali saajal) ELVISes kohustust ühtegi toimingut teostada - arve väljastatakse, kui olete lepinguliselt liitunud ning teile (kui metsamaterjali saajale) on ELVISe kaudu väljastatud e-veoseleht. Koorma vastuvõtmine ELVIS süsteemi kaudu ei ole kohustuslik tegevus - arve tasumise kohustus on teil aga lepinguliselt alates sellest momendist, kui teile on süsteemi kaudu e-veoseleht väljastatud/saadetud (veoselehe staatuseks on märgitud "Sihtkohas").

Kuidas kontrollida, millised e-veoselehed Teile möödunud kuul ELVISe kaudu saadeti?

A) Valides menüüribalt "Veoselehed" alt vaate "Olen metsamaterjali saaja/vastuvõtja":

 1. Ajavahemiku lahtrisse valige staatus "Sihtkohas"
 2. Kuupäeva vahemikuks valige "Eelmine kuu"
 3. Staatus käesoleval hetkel väljale valige kõik peale "Tühistatud"
 4. Märkige linnuke "Näita ka arhiveeritud kirjeid" lahtrisse

NB! Vaatesse ilmuvad ka lehed, mil teie ettevõte on märgitud volitatud vaatlejaks, mõõtjaks või vastuvõtjaks - nende lehtede eest teie ettevõte aga ei tasu (eeldusel, et neil on saajaks märgitud teine ettevõte)

B) Aruandest "Veoselehed":

 1. Ajavahemiku lahtrisse valige staatus "Sihtkohas"
 2. Kuupäeva vahemikuks jätke "Eelmine kuu"
 3. Staatus käesoleval hetkel väljale valige kõik peale "Tühistatud"
 4. NB! Ärge märkige oma ettevõtte nime "Saaja" väljale raporti koostamise filtris (sest siia saab märkida vaid ühe nimekuju korraga). Need veoselehed, kus teie ettevõte on märgitud saajaks, filtreerige välja alles pärast aruande koostamist ja andmete eksportimist (Excelisse või muusse andmetöötlusprogrammi), märkides tabelis "Saaja" tulba filtrisse kõik enda ettevõtte nimevariandid: kuna saaja andmed saab veotellimusele ja veoselehele märkida käsitsi, siis võib ühe ettevõtte kohta esineda mitu nimekuju, sealhulgas ka trükivigadega variante - näiteks "Grid Group OÜ", "GridGroup osaühistu", "Grid Grupp", "OÜ Grid Group" jne - kõiki kasutatud ettevõtte nimevariante näete alles raporti koostamise järel
 5. Märkige linnuke "Näita ka arhiveeritud kirjeid" lahtrisse
 6. Filtreerige raporti tulemuses (teile sobilikus tabelarvutusprogrammis) välja vaid need lehed, mil saaja lahtrisse on märgitud teie ettevõte (NB! siin võib esineda mitu erinevat nimekuju!)

Mis saab siis, kui tegelikult ei ole materjali toodud - ettevõte on veoselehe märgitud saajaks eksikombel?

Sel juhul palun lisage antud veoselehe vabasõnaline vaie, näiteks "Materjali ei ole toodud - ettevõte on veoselehe märgitud saajaks eksikombel" ning seejärel andke meile teada, et vastav arve tuleks tühistada.

Palun kontrollige üle:

 • Veotellimus peab olema staatuses "Aktsepteeritud" (mitte "Kinnitatud"). Veotellimuse aktsepteerimiseks peab veo-ettevõtte transpordikorraldaja, logistik või peakasutaja ELVISes neile esitatud (ja seni "Kinnitatud" staatuses) oleval veotellimusele märkima "Transport" vahelehele veoki, haagise ja autojuhi andmed ning seejärel üleval paremas nurgas vajutama "Aktsepteeri" nuppu ning vastava muudatuse ka salvestama.

  Veotellimuse staatust saate kontrollida ELVISes avatud veotellimusel "Üldinfo" vahelehe all või ka otse veotellimuste nimekirjas.

 • Veotellimusele peab "Transport" vahelehele autojuhi isikukood olema korrektselt märgitud - juhul kui veotellimusel esineb autojuhi isikukoodis viga, siis tuleb viga esmalt parandada ettevõtte peakasutaja poolt ELVISes menüüpunktis "Seaded"->"Autojuhtide haldus" ning seejärel lisada ka õigete andmetega autojuhi kirje ka veotellimusele. Vedaja andmeid saab veotellimusele lisada ka juhul, kui veotellimus on juba aktsepteeritud.

 • Autojuht peab olema sisselogitud õige ettevõtte konto alt ehk selle ettevõtte konto alt, mis on veotellimusele märgitud transpordikorraldajaks.

 • Autojuhile peab ELVISes olema määratud ELVIS.AUTOJUHT roll - vastava rolli olemasolu saab autojuht ise kontrollida ELVISe (www.veoseleht.ee, mitte mELVISe ehk autojuhirakenduse) kaudu pärast sisselogimist ülalt menüüribalt "Seaded" -> "Minu seaded", vahelehelt "Minu rollid". Kui autojuhil puudub õige ettvõtte all vajalik roll, siis saab selle hankida järgides pääsuõiguste halduse juhendit.

 • mELVISes ei näe nimekirjas kohe algul üle 50 aktsepteeritud veotellimuse - rohkemate veotellimuste laadimiseks peab autojuht mELVISes vajutama nimekirja lõpus olevat "Näita kõiki" nuppu. Kui veotellimusi on nimekirjas üle 50, siis on nende hulgas ilmselt palju vanu tellimusi - need peaks transpordiettevõtte peakasutaja ELVISe kaudu lõpetama.

ELVIses kasutusel olev baassortimentide loend on alljärgnev:

Id Kood Nimetus Mõõtühik
3 KUPP Kuusepeenpalk (tm) tm
6 MAPP Männipeenpalk (tm) tm
8 KUJP Kuusejämepalk (tm) tm
11 MAJP Männijämepalk (tm) tm
14 KSPP Kasepeenpalk (tm) tm
15 KSJP Kasejämepalk (tm) tm
18 HBEB Haavaeripaberipuit (tm) tm
19 HBEP Haava eriotstarbeline palk (tm) tm
20 HBJP Haavajämepalk (tm) tm
21 HBKP Haava metsakuiv palk (tm) tm
22 HBKT Haavaküttepuit (tm) tm
23 HBLT Haavalatt (tm) tm
24 HBPB Haavapaberipuit (tm) tm
25 HBVP Haavavineeripakk (tm) tm
26 HBPL Haavasaepalk (tm) tm
27 HBPP Haavapeenpalk (tm) tm
28 HBPR Haavapraakpalk (tm) tm
29 HBPT Haavapost (tm) tm
30 HBPX Haava sorditu palk (tm) tm
31 HBTV Haavatüves (tm) tm
32 MAEB Männieripaberipuit (tm) tm
33 MAEP Männi eriotstarbeline palk (tm) tm
34 MAKP Männi metsakuiv palk (tm) tm
35 MAKT Männiküttepuit (tm) tm
36 MALT Männilatt (tm) tm
37 MAPB Männipaberipuit (tm) tm
38 MAVP Männivineeripakk (tm) tm
39 MASP Männispoonipakk (tm) tm
40 MAPL Männisaepalk (tm) tm
41 MAPR Männipraakpalk (tm) tm
42 MAPT Männipost (tm) tm
43 MAPX Männi sorditu palk (tm) tm
44 MATV Männitüves (tm) tm
45 KUTV Kuusetüves (tm) tm
46 KUPX Kuuse sorditu palk (tm) tm
47 KUPT Kuusepost (tm) tm
48 KUPR Kuusepraakpalk (tm) tm
49 KUPL Kuusesaepalk (tm) tm
50 KUSP Kuusespoonipakk (tm) tm
51 KUVP Kuusevineeripakk (tm) tm
52 KUPB Kuusepaberipuit (tm) tm
53 KULT Kuuselatt (tm) tm
54 KUKT Kuuseküttepuit (tm) tm
55 KUKP Kuuse metsakuiv palk (tm) tm
56 KUEP Kuuse eriotstarbeline palk (tm) tm
57 KUEB Kuuseeripaberipuit (tm) tm
58 KSEB Kaseeripaberipuit (tm) tm
59 KSEP Kase eriotstarbeline palk (tm) tm
60 KSKP Kase metsakuiv palk (tm) tm
61 KSKT Kaseküttepuit (tm) tm
62 KSLT Kaselatt (tm) tm
63 KSPB Kasepaberipuit (tm) tm
64 KSVP Kasevineeripakk (tm) tm
65 KSSP Kasespoonipakk (tm) tm
66 KSPL Kasesaepalk (tm) tm
67 KSTV Kasetüves (tm) tm
68 KSPX Kase sorditu palk (tm) tm
69 KSPT Kasepost (tm) tm
70 KSPR Kasepraakpalk (tm) tm
71 LPTV Lehtpuutüves (tm) tm
72 LPPX Lehtpuu sorditu palk (tm) tm
73 LPPT Lehtpuupost (tm) tm
74 LPPR Lehtpuupraakpalk (tm) tm
75 LPPP Lehtpuupeenpalk (tm) tm
76 LPPL Lehtpuusaepalk (tm) tm
77 LPSP Lehtpuuspoonipakk (tm) tm
78 LPVP Lehtpuuvineeripakk (tm) tm
79 LPLT Lehtpuulatt (tm) tm
80 LPKT Lehtpuuküttepuit (tm) tm
81 LPKP Lehtpuu metsakuiv palk (tm) tm
82 LPJP Lehtpuujämepalk (tm) tm
83 LPEP Lehtpuu eriotstarbeline palk (tm) tm
84 OPTV Okaspuutüves (tm) tm
85 OPPX Okaspuu sorditu palk (tm) tm
86 OPPT Okaspuupost (tm) tm
87 OPPR Okaspuupraakpalk (tm) tm
88 OPPP Okaspuupeenpalk (tm) tm
89 OPPL Okaspuusaepalk (tm) tm
90 OPSP Okaspuuspoonipakk (tm) tm
91 OPVP Okaspuuvineeripakk (tm) tm
92 OPPB Okaspuupaberipuit (tm) tm
93 OPLT Okaspuulatt (tm) tm
94 OPKT Okaspuuküttepuit (tm) tm
95 OPKP Okaspuu metsakuiv palk (tm) tm
96 OPJP Okaspuujämepalk (tm) tm
97 OPEP Okaspuu eriotstarbeline palk (tm) tm
98 OPEB Okaspuueripaberipuit (tm) tm
99 LMTV Sanglepatüves (tm) tm
100 LMPX Sanglepa sorditu palk (tm) tm
101 LMPT Sanglepapost (tm) tm
102 LMPR Sanglepapraakpalk (tm) tm
103 LMPP Sanglepapeenpalk (tm) tm
104 LMPL Sanglepasaepalk (tm) tm
105 LMSP Sanglepaspoonipakk (tm) tm
106 LMVP Sanglepavineeripakk (tm) tm
107 LMLT Sanglepalatt (tm) tm
108 LMKT Sanglepaküttepuit (tm) tm
109 LMKP Sanglepa metsakuiv palk (tm) tm
110 LMJP Sanglepajämepalk (tm) tm
111 LMEP Sanglepa eriotstarbeline palk (tm) tm
112 LVVP Hall-lepavineeripakk (tm) tm
113 LVPB Hall-lepapaberipuit (tm) tm
114 LVLT Hall-lepalatt (tm) tm
115 LVKT Hall-lepaküttepuit (tm) tm
116 LVKP Hall-lepa metsakuiv palk (tm) tm
117 LVJP Hall-lepajämepalk (tm) tm
118 LVEP Hall-lepa eriotstarbeline palk (tm) tm
119 LVEB Hall-lepaeripaberipuit (tm) tm
120 LVSP Hall-lepaspoonipakk (tm) tm
121 LVPL Hall-lepasaepalk (tm) tm
122 LVPP Hall-lepapeenpalk (tm) tm
123 LVPR Hall-lepapraakpalk (tm) tm
124 LVPT Hall-lepapost (tm) tm
125 LVPX Hall-lepa sorditu palk (tm) tm
126 LVTV Hall-lepatüves (tm) tm
127 SATV Saaretüves (tm) tm
128 SAPX Saare sorditu palk (tm) tm
129 SAPT Saarepost (tm) tm
130 SAPR Saarepraakpalk (tm) tm
131 SAPP Saarepeenpalk (tm) tm
132 SAPL Saaresaepalk (tm) tm
133 SASP Saarespoonipakk (tm) tm
134 SAVP Saarevineeripakk (tm) tm
135 SALT Saarelatt (tm) tm
136 SAKT Saareküttepuit (tm) tm
137 SAKP Saare metsakuiv palk (tm) tm
138 SAJP Saarejämepalk (tm) tm
139 SAEP Saare eriotstarbeline palk (tm) tm
140 TATV Tammetüves (tm) tm
141 TAPX Tamme sorditu palk (tm) tm
142 TAPT Tammepost (tm) tm
143 TAPR Tammepraakpalk (tm) tm
144 TAPP Tammepeenpalk (tm) tm
145 TAPL Tammesaepalk (tm) tm
146 TASP Tammespoonipakk (tm) tm
147 TAVP Tammevineeripakk (tm) tm
148 TALT Tammelatt (tm) tm
149 TAKT Tammeküttepuit (tm) tm
150 TAKP Tamme metsakuiv palk (tm) tm
151 TAJP Tammejämepalk (tm) tm
152 TAEP Tamme eriotstarbeline palk (tm) tm
153 JAEP Jalaka eriotstarbeline palk (tm) tm
154 JAJP Jalakajämepalk (tm) tm
155 JAKP Jalaka metsakuiv palk (tm) tm
156 JAKT Jalakaküttepuit (tm) tm
157 JALT Jalakalatt (tm) tm
158 JAVP Jalakavineeripakk (tm) tm
159 JASP Jalakaspoonipakk (tm) tm
160 JAPL Jalakasaepalk (tm) tm
161 JAPP Jalakapeenpalk (tm) tm
162 JAPR Jalakapraakpalk (tm) tm
163 JAPT Jalakapost (tm) tm
164 JAPX Jalaka sorditu palk (tm) tm
165 JATV Jalakatüves (tm) tm
166 LETV Lepatüves (tm) tm
167 LEPX Lepa sorditu palk (tm) tm
168 LEPT Lepapost (tm) tm
169 LEPR Lepapraakpalk (tm) tm
170 LEPP Lepapeenpalk (tm) tm
171 LEPL Lepasaepalk (tm) tm
172 LESP Lepaspoonipakk (tm) tm
173 LEVP Lepavineeripakk (tm) tm
174 LELT Lepalatt (tm) tm
175 LEKT Lepaküttepuit (tm) tm
176 LEKP Lepa metsakuiv palk (tm) tm
177 LEJP Lepajämepalk (tm) tm
178 LEEP Lepa eriotstarbeline palk (tm) tm
179 XXJP Segapuidujämepalk (tm) tm
180 XXKP Segapuidu metsakuiv palk (tm) tm
181 XXKT Segapuiduküttepuit (tm) tm
182 XXLT Segapuidulatt (tm) tm
183 XXPL Segapuidusaepalk (tm) tm
184 XXPP Segapuidupeenpalk (tm) tm
185 XXPR Segapuidupraakpalk (tm) tm
186 XXPT Segapuidupost (tm) tm
187 XXPX Segapuidu sorditu palk (tm) tm
188 XXTV Segapuidutüves (tm) tm
190 HBXB Haava praakpaberipuu (tm) tm
191 KSXB Kase praakpaberipuu (tm) tm
192 MAXB Männi praakpaberipuu (tm) tm
193 KUXB Kuuse praakpaberipuu (tm) tm
194 OPXB Okaspuu praakpaberipuu (tm) tm
471 HKPT Hakkpuit (tm) tm
476 KUHP Kuuse hakkpuit (tm) tm
477 MAHP Männi hakkpuit (tm) tm
478 OPHP Okaspuu hakkpuit (tm) tm
479 SAPU Saepuru (m3) m3
483 KUH3 Kuuse hakkpuit (m3) m3
484 MAH3 Männi hakkpuit (m3) m3
485 HKP3 Hakkpuit (m3) m3
557 XXKL Klotsid (m3) m3
558 XXKR Puukoor (m3) m3
559 KSEN Kaseenergiapuit (tm) tm
560 KUEN Kuuseenergiapuit (tm) tm
561 XXKH Küttehake (m3) m3
562 LPHL Lehtpuuhöövlilaast (m3) m3
563 LPSA Lehtpuusaepuru (m3) m3
564 LPTE Lehtpuutehnohake (m3) m3
565 LPTO Lehtpuutööstushake (m3) m3
566 MAEN Männienergiapuit (tm) tm
567 OPEN Okaspuuenergiapuit (tm) tm
568 OPHL Okaspuuhöövlilaast (m3) m3
569 OPSA Okaspuusaepuru (m3) m3
570 OPTE Okaspuutehnohake (m3) m3
571 OPTO Okaspuutööstushake (m3) m3
572 XXGR Puidugraanul (m3) m3
573 RTLT Raudteeliiprid (t) t
574 HPTT Hakkpuit (t) t
575 XKLT Klotsid (t) t
576 LPHT Lehtpuuhöövlilaast (t) t
577 OPHT Okaspuuhöövlilaast (t) t
578 XGRT Puidugraanul (t) t
579 TUH3 Tüvese hakkpuit (m3) m3
580 KUKR Kuusepuukoor (m3) m3
581 MAKR Männipuukoor (m3) m3
582 KYKR Kütte puukoor (m3) m3
583 PIIM Toorpiim t
584 VADA Vadak t
585 MASA Männisaepuru (m3) m3
586 KUSA Kuusesaepuru (m3) m3
587 JHKE Jäätmehake m3


Liidese kaudu on võimalik pärida seadistatud baassortimentide uusimat seisu GetAssortmentTypes päringu kaudu.

Sobiliku sortimendi puudumisel valige sarnasuselt järgnev või palun saatke baassortimentide nimekirja täiendamiseks vastav palve teenuse haldajale (baassortimentide lisamise osas on otsustusõigus vaid EMPL juhtrühmal - vastavaid muudatusi arutatakse maksimaalselt korra kuus ELVIS töörühma koosolekul - seega palume muudatussoovide osas kannatust).

 • Kas teie ettevõttel on e-veoselehe kasutamiseks juba leping sõlmitud? Kui ei ole, siis tuleb saata vastavsisuline lepinguprojekt aadressile veoseleht@atea.ee. Uuri lähmealt SIIT
 • Kas kasutaja õigused on eesti.ee keskkonnas kehtivad? Kasutajaõiguste kehtivuse kontrollimisel on abiks pääsuõiguste halduse juhend
 • Päris esimesel korral tuleb süsteemi siseneda ID-kaardi või mobiili-ID abil - vaid sel juhul tõmmatakse kasutaja õigused riigiportaali eesti.ee pääsuõiguste haldussüsteemist (AARist) ka ELVISesse üle

Et autentimisel saaks kasutada parooli, peab esmalt ELVISesse (mitte autojuhirakendusse) sisenema ID-kaardi või Mobiil-ID kaudu (NB! Chrome brauseri kaudu ei toimi uuemate ID-kaartidega sisenemine - palun kasutage esmakordseks sisenemiseks ja parooli genereerimiseks Mobiil-ID valikut või mõnda muud veebilehitsejat). Seejärel saab parooli genereerida liikudes alljärgnevat menüüdpidi:

Seaded -> Minu seaded-> Parool ja seejärel vajutada nupul "Genereeri uus" (antud nupul võib vajutada mitu korda järjest - kehtima jääb viimasena ekraanil kuvatud parool).

Kui olete parooli unustanud (pärast esimest sisenemist, mis on toimunud ID-kaardi või Mobiil-ID abil) ning ID-kaarti ega Mobiil-ID kaudu sisenemist hetkel kasutada pole võimalik, siis palun võtke ühendust teenusehaldajaga (teenuse haldaja saab parooli väljastada vaid kasutajatele, kes on vähemalt ühe korra juba süsteemi sisenenud - vastasel korral, kui kasutaja ei ole veel süsteemi ID-kaardi ega Mobiili-ID kaudu kunagi sisenenud, ei impordi süsteem kasutaja andmeid eesti.ee AAR keskkonnast ELVISesse ning parooli väljastada pole seni võimalik).

NB! Alates 2018. aasta lõpust väljastatud uute ID-kaartidega pole võimalik Chrome brauseri kaudu siseneda - ID kaardiga logimine toimib aga kenasti teiste brauserite (näiteks Firefox ja Internet Explorer) kaudu.

Sertifikaadi andmed saab lisada ELVISes veose info sakil valdamise aluse täitmisel - vastavad väljad on valdamise aluse infos järjekorras viimasel kohal (kõrvuti kahes väljas: "Sertifikaadi väide" ja "Sertifikaadi number")

 • et kindlast laost teostatud kõigile vedudele (tellimustele/lehtedele) sertifikaadid automaatselt kaasa läheksid, tuleb sertifikaatide info lisada vastavale lähtelaole;
 • lisaks on võimalik sertifikaadi info lisada eraldi veotellimustele (kuni veotellimus on kinnitatud/edastatud transpordifirmale), et see läheks kaasa kõigile antud tellimuse põhjal koostatud veoselehtedele ja
 • võimalik on eraldi sertifikaadi info lisada ka igale veoselehele eraldi (kuni veoselehe kinnitamiseni/veo alustamiseni)

Näide: sertifikaatide info sisestamine veoselehele

kkk4.png

Hetkel on ELVIses kasutusel olev sertifikaatide loend:

Tarnaehela sertifikaadid (EN: Supply Chain Certificates)
NB! Hetkel kehtivat tarneahela sertifikaatide loendit saab liidese kaudu pärida "GetSupplyChainCertificateTypes" päringu kaudu

ID NAME
2001 FSC_COC
2002 FSC_COC/FM
2003 PEFC_COC


Metsamajandamise sertifikaadid (EN: Timber Management Certificates)

NB! Hetkel kehtivat metsamajandamise sertifikaatide loendit saab liidese kaudu pärida "GetTimberManagementCertificateTypes" päringu kaudu

ID NAME
3001 FSC_FM
3002 FSC_CW/FM
3003 PEFC_FC
3004 PEFC_GFC
3005 FM/COC
3006 FSC 100%
3007 FSC Mix 10%
3008 FSC Mix 20%
3009 FSC Mix 30%
3010 FSC Mix 40%
3011 FSC Mix 50%
3012 FSC Mix 60%
3013 FSC Mix 70%
3014 FSC Mix 80%
3015 FSC Mix 90%
3016 FSC Mix Credit
3017 FSC Controlled Wood
3018 100% PEFC certified
3019 FSC Mix xx,x%
3020 xx,x% PEFC certified
3021 PEFC Controlled Sources


Vajadusel on võimalik sertifikaatide loendit täiendada - selleks edastage vastav avaldus e-maili teel veoseleht@atea.ee

Veebiteenusesse sisenemisel esineb viga:

Server Error
403 - Forbidden: Access is denied.
You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.

Lahendus: palun kontrollige üle ID-kaardi ja selle sertifikaatide kehtivus - abi saamiseks palun pöörduge ID-kaardi teenuse kodulehele aadressil https://www.id.ee/