Liitumine

Liitumine

Süsteemi kasutamiseks ettevõtte konto alt palun täitke lepinguprojektis esimeses (kollasega märgitud) lõigus olevad väljad ning saatke see allkirjastatult e-posti aadressile veoseleht@atea.ee

Lisame teie ettevõtte konto ELVISesse ning saadame teile meiepoolse allkirjaga lepingu tagasi reeglina tööpäeva jooksul - seejärel saate kasutajatele anda ka ligipääsuõigused.

NB! Eraisikuna süsteemi kasutamiseks liituda ega ligipääsuõiguseid jagada ei ole tarvis - saate lihtsalt süsteemi siseneda ja seda koheselt kasutama asuda (esmakordseks autentimiseks peab kasutama ID-kaarti või Mobiili-ID-d - seejärel võite endale genereerida ka parooli: juhendi selleks leiate SIIT). Eraisik saab ELVISt kasutada vaid metsamaterjali omaniku rollis.

NB! Piiriüleste veoste korral palun kontrollige õiguslikku olukorda, kas vastavate riikide vahel on olemas kokkulepe, mille alusel võib piiri ületada suurema kogumassiga kui 40 tonni (e-veoslehe kasutamisel Eesti siseselt on lubatud kogumass kuni 52 tonni) - näiteks Eesti ja Läti vahel säärane kokkulepe 2019 aasta alguse seisuga veel puudus.

Maksumus

Põhiteenuse osas arveldame vaid juhul, kui möödunud kuu jooksul märgiti sihtkohta jõudnuks vähemalt üks veoseleht - juhul kui möödunud kuu jooksul materjali ei tarnitud, siis selle kuu eest ka arvet ei esitata.

Arveldatakse kord kuus, arve koosneb seejuures kahest osast:

  1. Tasu iga sihtkohta märgitud veoselehe eest: 0,50€+KM (0.20€+KM Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu liikmetele)
  2. E-veoslehehe süsteemi ELVIS kasutamise kuutasu: 7€+KM (vaid juhul kui möödunud kuu jooksul on sihtkohta jõudnud vähemalt 1 veoseleht)

Nimetatud kulud arveldatakse vaid ELVIS lepinguliste kasutajatega (ELVISega liitunud ettevõtega; nimekirja liitunud ettevõtest leiad SIIT), antud järjekorras:

Kui soovite ELVIS süsteemi kasutada läbi enda või kolmanda osapoole loodud liidese (mitte läbi veebilehe www.veoseleht.ee), siis selleks on tarvilik tellida ka liidese sertifikaat

Lisateenuste eest arveldatakse eraldi

Kasutajatuge (juhendamist süsteemi kasutamise osas ja vigade kõrvaldamist) pakume kõigile tasuta. Kui Teil on aga tarvis erilahendina loodud raportit või soovite, et ELVIS funktsionaalsust täiendataks, ent teenuse omanik (Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit / EMPL) ei plaani soovitud muudatusi teostada (EMPL teostab omalt poolt vaid säärased muudatused, mis on tarvilikud seadusloomest lähtuvalt või mille vastu on huvi suuremal osal ELVIS kasutajaskonnast), siis on teil võimalik erikokkuleppe saavutamisel vastav muudatus/raport tellida eraviisiliselt töötunni hinnaga 50€+KM. Palun pöörduge lähemate detailide osas teenuse haldaja poole