e-veoselehe (ELVIS, mELVIS) pääsuõiguste haldus

e-veoselehe (veebirakenduse ELVIS ja autojuhirakenduse mELVISe) pääsuõiguste haldamine toimub riigiportaali eesti.ee pääsuõiguste haldussüsteemi (AAR) kaudu. Küsimuste korral palun pöörduge Riigi Infosüsteemide Ameti (RIA) poole: help@ria.ee

NB! Kasutajaõiguseid saab hallata vaid ettevõtte juhatuse liige või tema poolt eesti.ee kaudu volitatud isik (ettevõtte b-kaardile märgitud isik; kui vajalik roll puudub, siis tuleb õiguste andmiseks pöörduda Riigi Infosüsteemide Ameti poole: help@ria.ee).

Pääsuõiguste jagamiseks toimige järgnevalt:

 1. Minge riigiportaali lehele „Pääsuõiguste haldamine“: https://www.eesti.ee/est/teenused/ettevotja/autoriseerimine_1
 2. Sisenege ülal paremas nurgas oleva "Sisene" nupu kaudu – seejärel peab juhatuse liikmel või volitatud isikul olema valitud esindaja või administraatori roll (rolli vahetamisel tuleb valik kindlasti ka kinnitada!)

  NB! Kui vajalik roll puudub, siis tuleb õiguste andmiseks pöörduda Riigi Infosüsteemide Ameti poole: help@ria.ee

 3. Seejärel vajutage nupule „Sisene rakendusse“:
  liitumine2.1.png
 4. Valige lehe vasemast servast link „Kompleksliides“:
  liitumine2.2.png
 5. Lingile vajutades avaneb autoriseerimise kompleksliides - täitke vajalikud väljad ja salvestage muudatused:
  liitumine2.3.png

Ametikoha õigus valige rippmenüüst: ELVIS rollide ette on kirjutatud "ELVIS: " - muud rollid ei ole ELVISega seotud.

Ettevõttel peaks olema vähemalt üks "ELVIS peakasutaja" rollis olev isik:
- peakasutaja roll sisaldab endas kõiki teisi õigusi, peale autojuhi rolli
- peakasutaja õigusega kasutajale ei tohi määrata muid lisarolle peale autojuhi rolli
- peakasutaja rollile tuleks lisada autojuhi roll vaid juhul, kui te ettevõte tegeleb materjali veoga ning peakasutaja rollis olev isik peaks pääsema ka autojuhirakendusse (mELVIS):

liitumine2.4.png

Kui kompleksliideses ilmub salvestamisel veateade „Ametikoha õigusi ei leitud!“, siis see viitab ettevõtte juhatuse liikme või esindaja kasutusõiguste probleemile – sellisel juhul peab kasutaja pöörduma RIA kasutajatoe poole help@ria.ee

Pääsuõiguste eemaldamiseks toimige järgnevalt:

Meelespea:


Õiguste maatriks ja põhiprotsess - kasutajate õigused ühe ettevõtte andmete piires:

  Autojuht Eraisik (materjali omanik) - eraisikuna pääsevad süsteemi kõik kasutajad (ettevõttena tegutsedes tuleb siiski ELVISega liituda ja siseneda/toimetada ettevõtte konto alt) Kinnitaja Kontroll Logistik Metsamaterjali omanik Peakasutaja Saaja Vastuvõtja Vedaja
Sisene (süsteemi sisenemine) X X X X X X X X X X
Kasutajate ja rollide haldus (ei toimu ELVISes, vaid AARis)                    
Teated (süsteemiteadete valik) X X X   X X X X X X
Seaded: Minu seaded (kasutaja seaded) X X X   X X X X X X
Seaded: Ettevõtte andmed (ettevõtte andmete haldus)             X      
Seaded: Autojuhtide haldus             X     X
Seaded: Sõidukite haldus             X     X
Seaded: Veok-haagis-veokijuht vaikimisi komplektide haldus X           X     X
Laod: Ladude haldus   X     X X X X    
Laod: Lisa Uus   X     X X X X    
Laod: Avalikud Laod   X     X X X X    
Veotellimused (veotellimuse vaatamine) X X X   X X X X X X
Veotellimused: Lisa uus (veotellimuse lisamine)   X     X X X      
Veotellimuse aktsepteerimine             X     X
Veotellimuse tagasilükkamine             X     X
Veotellimuse lõpetamine           X X     X
Veotellimuse tühistamine ("Kinnitatud" staatuses tellimuse -> "Tühistatud" staatusesse salvestamine)   X     X X X     X
Veotellimuse kustutamine   X     X X X      
Veotellimuse muutmine (vaid kuni staatuseni "Kinnitatud"; erand: kinnitatud ja aktsepteeritud tellimusel saavad materjali omanik ja vedaja muuta veel "Transport" sakil andmeid)   X     X X X     X
Veotellimusele autojuhi andmete märkimine   X       X X     X
Veotellimuse kinnitamine ("Koostamisel" staatuses tellimuse -> "Kinnitatud" staatusesse salvestamine)   X     X X X     X
Veotellimuse arhiveerimine   X     X X X     X
Veotellimuse kopeerimine   X     X X X      
Veoselehed (veoselehe vaatamine) X X X X X X X X X X
Veoselehe koostamine X X     X X X     X
Veoselehe kinnitamine X           X     X
Veoselehe allkirjastamine X           X X    
Veoselehe tühistamine ("Kinnitatud" staatuses/vedu alustatud lehel) X         X X     X
Veoselehel veo lõpetamine (uus staatus: "Sihtkohas") X         X X     X
Veoselehe kustutamine X X       X X     X
Veoseleht - koorma vastuvõtmine             X X X  
Koorma täppismõõtmine     X       X X X  
Mõõtmisandmete kinnitamine     X       X X    
Veoselehe lõpetamine (uus staatus: "Lõpetatud"; vaid võimalik pärast staatust "Vastuvõetud" või "Mõõdetud" või "Mõõtmine kinnitatud") X           X X X X
Veoselehe muutmine (vaid kuni staatuseni "Kinnitatud"; erand:  kinnitatud lehel saavad materjali omanik ja vedaja veel muuta "Transport" sakil andmeid; erand: kuni lehe lõpetamiseni saab lehel materjali omanik muuta volitatud vaatleja, volitatud mõõtja ja volitatud vastuvõtja andmeid) X X     X X X     X
Veoselehe kopeerimine X X     X X X     X
Veoselehe arhiveerimine   X     X X X X   X
Veoselehele failide lisamine X X X   X X X X X X
mELVISes veotellimuse vaatamine  X                  
mELVISes veoselehe loomine (veotellimuse põhjal) X                  
mELVISes veoselehe vaatamine  X                  
mELVISes veoselehe tühistamine  X                  
X-Veoselehe koostamine X X     X X X     X
Sihtkohas veoselehele vaide lisamine X X X   X X X X X X
Veoselehelt vaide eemaldamine X X X   X X X X X X
Veoselehele volitatud vaatleja, volitatud vastuvõtja või volitatud mõõtja lisamine (kuni lehe lõpetamiseni)   X       X        
Aruannete koostamine X X X   X X X X X X
Kontrolli tagasiside lisamine       X            
Veotellimusele failide lisamine X X X   X X X X X X
Veotellimuse allkirjastamine   X     X X X     X